Çizgi Süt Yemi

Çizgi Süt Yemi

FAYDALARI
  • Mısır silajı, tahıllar ve buğdaygil otları gibi enerjice zengin yem maddelerinin bulunduğu rasyonlarda kullanılır.
  • Süt ve döl verimini arttırır.
  • Pik süt döneminde kalış süresini uzatır.
  • Bağışıklık sistemini destekler.
  • Vücut kondisyon kayıplarını azaltır.
  • Yemden yararlanmayı arttırır.

*Metabolik Protein: Sığırların ince bağırsaklarında sindirilen mikrobiyal protein ile bypass proteinin toplam miktarına denir. Diğer bir ifade ile sığırların yaşama, gebelik ve süt üretimi için kayıpsız biçimde kullandıkları proteindir.

Çizgi Süt Yemi daha yüksek metabolik protein* ve daha yüksek enerji içermektedir.

Fotoğraflar

Videolar