Son 60 Kuru Dönem Yemi

Son 60 Kuru Dönem Yemi

KULLANMA ŞEKLİ
Kuru dönemde yapılan hatalı bakım ve besleme, doğum sonrasında;

Son atamama
Ketozis(Şeker hastalığı)
Yağlı karaciğer sendromu
Abomozum deplasmanı(mide dönmesi)
Mastitis(meme iltihabı)
Metritis(rahim iltihabı)
Süt humması
Pik süt verimine ulaşamama ve pik süt veriminin kısa sürmesi, gibi metabolik hastalıklara yol açar.

Son 60 kuru dönem yemi ile amaç; doğum sonrasında oluşan metabolik hastalıkların ve ekonomik kayıpların önüne geçmek.

Son 60 kuru dönem yeminin mükemmel formülünün sırrı
Kuru dönem için özel dizayn edilmiş anyonize formülü ile; süt humması ve atmama problemlerini en aza indirir.
Kaliteli ve sindirebilirliği yüksek protein yapısı ile doğum sonrası en kısa sürede pik süt verimine ulaştırır.
Kuvvetli ve dengeli vitamin yapısı bağışıklık sistemini güçlendirir ve doğum sonrası masitis (meme iltihabı) ve metritisi (rahim iltihabı) azaltır.
Özel enerji formulü ile yağlanmanın önüne geçer; doğum sonrası katozis (şeker hastalığı), yağlı karaciğer sendromu ve abomazum deplasmanı (mide dönmesi) risklerini
azaltır.

Kullanım süresi ve şekli
Son 60 kuru dönem yemi tüm kuru dönem boyunca kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Doğumun son günlerine doğru farklı bir rasyona ya da yeme geçilmemelidir. Bu özelliği ile işçilik ve rasyon yönteminde kolaylık sağlar
Son 60 kuru dönem yemi çok uzun süren ve binlerce hayvan üzerinde yapılan denemeler sonucunda ortaya çıkarılmıştır.
Kuru dönem başlangıcından doğuma kadar aşağıdaki örnek besleme programına göre kullanılmalıdır:

Tablo 1: Kurudaki inekler için besleme programı örnekleri.

Fotoğraflar

Videolar