Aktif Süt Yemi

Aktif Süt Yemi

KULLANMA ŞEKLİ
AKTİF süt yemine yeni başlıyorsanız, inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
AKTİF süt yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.
İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
Günlük verilecek AKTİF süt yemi miktarı, süt sığırına verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Bu yüzden bilimsel
çalışmalarla hazırlanan Tablo 1’deki beslenme programlarını incelemeniz, hayvanınızın sağlığı ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

KULLANMA ALANLARI

AKTİF süt yemi orta ve yüksek verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir.

FAYDALARI

Sağım dönemindeki ineklerin toplam süt verimini ve kalitesini arttırır.
Yüksek süt verimini sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.
Döl verimini arttırır.
Ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.

Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3.60 yağlı süt veren Holstein ırkı süt sığırları için besleme planı örnekleri

Fotoğraflar

Videolar