Proyem & Agroglobal Antalya Bölge Bayii

Pzts-Cmts: 09:00-19:00

Çizgi Süt Yemi

Çizgi Süt Yemi daha yüksek metabolik protein* ve daha yüksek enerji içermektedir.
*Metabolik Protein: Sığırların ince bağırsaklarında sindirilen mikrobiyal protein ile bypass proteinin toplam miktarına denir. Diğer bir ifade ile sığırların yaşama, gebelik ve süt üretimi için kayıpsız biçimde kullandıkları proteindir.

Okumaya devam

Verim Süt Yemi

VERİM süt yemine yeni başlıyorsanız, inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
VERİM Süt Yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.
İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
Günlük verilecek VERİM miktarı, süt sığırına verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Bu yüzden bilimsel çalışmalarla
hazırlanan Tablo 1’ deki besleme programlarını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı, emeğiniz ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

Okumaya devam

Aktif Süt Yemi

AKTİF süt yemine yeni başlıyorsanız, inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
AKTİF süt yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.
İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
Günlük verilecek AKTİF süt yemi miktarı, süt sığırına verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Bu yüzden bilimsel
çalışmalarla hazırlanan Tablo 1’deki beslenme programlarını incelemeniz, hayvanınızın sağlığı ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

Okumaya devam

Enerji Süt Yemi

ENERJİ süt yemine yeni başlıyorsanız, inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
ENERJİ süt yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.
İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
Günlük verilecek ENERJİ süt yemi miktarı, sağmal hayvana verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Bu yüzden
bilimsel çalışmalarla hazırlanan Tablo 1’deki beslenme programlarını incelemeniz, hayvanınızın sağlığı ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

Okumaya devam

Pro 4×4 Süt Yemi

Eğer PRO 4X4 süt yemine yeni başlıyorsanız, inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
PRO 4X4 süt yemi en az 3 öğünde verilmelidir.
İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
Günlük verilecek PRO 4X4 SÜT YEMİ miktarı, süt sığırınaverilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Bu yüzden bilimsel çalışmalarla hazırlanan Tablo 1’deki besleme programlarını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

Okumaya devam

Pro 41 Süt Yemi

KULLANMA ŞEKLİ
Eğer PRO 41 SÜT YEMİ’ne yeni başlıyorsanız, inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

PRO 41 SÜT YEMİ günde en az 3 öğünde verilmelidir. Günlük verilecek PRO 41 SÜT YEMİ miktarı, süt sığırınaverilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Bu yüzden bilimsel çalışmalarla hazırlanan Tablo 1’ deki besleme programlarını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

Okumaya devam

Protek Süt Yemi

HEDEF
Rasyonun konsantre yem kısmını tek yem ile yöneterek kullanım kolaylığı sağlamak.

Kullanım Şekli
ProTek Süt Yemi yüksek verimli sağmal ineklerin rasyonunda mısır, arpa gibi tahılların kırma, ezme ya da flake formlarının ayrıca ilavesine gerek kalmadan kullanılabilecek bir yemdir. Kullanılan kaba yemlerin kalitesine ve hayvanların verimlerine göre kullanım miktarı değişir.

Okumaya devam

Balans Süt Yemi

HEDEF
Esnek kullanımı sayesinde işletmelerin elinde bulundurduğu tahıl kaynaklarının kullanımı sağlanarak işletmelere ekonomik avantaj oluşturmaktadır.

Kullanım Şekli
Balans Süt Yemi yüksek verimli sağmal ineklerin rasyonunda tahıl ile karıştırılarak kullanılmalıdır. Karışım oranı rasyonun kaba yem kalitesi ve hayvanların verimlerine göre değişmektedir.

Okumaya devam