Buzağı 2 Yemi

Buzağı 2 Yemi

KULLANMA ŞEKLİ
Buzağılar 61 günlük olduklarında BUZAĞI 2 yemine geçilmelidir. BUZAĞI 2 yemi ile beslenen erkek buzağılar 180 günlük, dişi buzağılar ise 120 günlük oluncaya kadar devam edilmelidir.

BUZAĞI 2 YEMİ herhangi bir ilave yeme gerek duyulmaksızın buzağıların önünde serbest bir biçimde bulundurulmalıdır.
Buzağıların önünde istediği kadar içebileceği şekilde temiz taze su bulundurulmalıdır.
İki – dört aylık yaştaki buzağılara kaba yem olarak orta veya iyi kaliteli kuru otlar verilmelidir. Su bakımından zengin mısır silajı, pancar posası gibi yemler işkembede yer kaplayacağından ve de bu yaştaki buzağılarda tam olarak değerlendirilemediğinden kullanılmamalıdır.

Yine saman gibi kötü kaliteli yemlerin bu dönemde kullanılmasından
kaçınılmalıdır.

Eğer BUZAĞI 2 yemine yeni başlıyorsanız, buzağılar yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

KULLANMA ALANLARI

61 – 180 günlük erkek buzağılar ile 61-120 günlük dişi buzağılarda kullanılır.

FAYDALARI

Hızlı büyüme sağlayacak biçimde vitamin ve mineral ilavesi yapılmıştır.
Lezzetli ve sindirilebilirliği yüksek hammaddelerden üretilmiştir.
İşkembe gelişimini hızlandırarak buzağıların hızlı büyümesini sağlamaktadır.

Tablo 1 : Erkek ve dişi buzağılara uygulanabilecek besleme programı örneği.

Fotoğraflar

Videolar