Kanıt Süt Yemi

Kanıt Süt Yemi

KULLANMA ŞEKLİ

KANIT süt yemine yeni başlanıyorsa, rumen (işkembe) alışmasının sağlanması amacı ile 10 gün içinde yavaş yavaş geçilmelidir.

KANIT süt yemi günde en az 2 öğünde verilmelidir.

Günlük verilecek KANIT süt yemi miktarı, süt sığırına verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Bu yüzden bilimsel çalışmalarla hazırlanan Tablo 1’ deki besleme programlarını incelemeniz; hayvanınızın sağlığı ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

KULLANMA ALANLARI

KANIT süt yemi, sağmal ineklerine kaba yem olarak enerjice zengin ancak proteince fakir oldukları bilinen mısır silajı ve diğer buğdaygil silajları ile hasıllarını veren yetiştiricilerin kullanmaları için özel olarak formüle edilmiştir.

FAYDALARI

Protein kalitesi ve sindirim oranı yüksektir: KANIT süt yemi, protein kalitesi ve sindirim oranı çok yüksek hammaddeler kullanılarak formüle edilmiştir. Bu özel formülü sayesinde sığırların ihtiyaç duydukları protein, nispeten düşük protein seviyesinde sağlanmaktadır.

Süt ve döl verimini artırır: KANIT süt yemi yüksek oranda tahıl içermektedir. Böylece yeni doğum yapan ineklerde kullanıldığında daha yüksek bir süt verimi ile döl verimi alınmaktadır.

Besin maddesi eksikliklerini giderir. Özel olarak düzenlenmiş formülü ile işletmenizde kullanılan mısır silajı, çeşitli buğdaygil silajları, tahıl hasılları, tahıl kırmaları ve pancar posaları gibi enerjice zengin, fakat protein ile başta kalsiyum olmak üzere çeşitli minerallerce ve vitaminlerce fakir yem maddelerinin bu sayılan eksikliklerini giderir.

Ketozis riskini düşürür: Yüksek tahıl ve kaliteli protein kaynakları ile ketozis riskini azaltır.

Tablo 1: 200-500 kg canlı ağırlığındaki besi sığırlarına uygulanabilecek yoğun besleme programı örnekleri.

Fotoğraflar

Videolar