Enerji Süt Yemi

Enerji Süt Yemi

KULLANMA ŞEKLİ

ENERJİ süt yemine yeni başlıyorsanız, inekler 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
ENERJİ süt yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.
İneklere su serbest olarak sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.
Günlük verilecek ENERJİ süt yemi miktarı, sağmal hayvana verilen diğer kaba ve konsantre yemlerin miktarına ve kalitesine göre değişim göstermektedir. Bu yüzden
bilimsel çalışmalarla hazırlanan Tablo 1’deki beslenme programlarını incelemeniz, hayvanınızın sağlığı ve kazancınız açısından faydalı olacaktır.

KULLANMA ALANLARI
ENERJİ süt yemi orta ve yüksek verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca kullanılabilecek bir süt yemidir.

FAYDALARI

Sağım dönemindeki ineklerin süt verimini ve kalitesini arttırır.

Protein içeriği, yüksek süt verimini sağlayacak biçimde düzenlenmiştir.
Döl verimini arttırır.
Ayrıca vitamin-mineral ilavesine gerek yoktur.

Tablo 1: 600 kg canlı ağırlığında % 3.60 yağlı süt veren Holstein ırkı süt sığırları için besleme planı örnekleri

Fotoğraflar

Videolar