Proyem & Agroglobal Antalya Bölge Bayii

Pzts-Cmts: 09:00-19:00

Çizgi Süt Yemi

Çizgi Süt Yemi daha yüksek metabolik protein* ve daha yüksek enerji içermektedir.
*Metabolik Protein: Sığırların ince bağırsaklarında sindirilen mikrobiyal protein ile bypass proteinin toplam miktarına denir. Diğer bir ifade ile sığırların yaşama, gebelik ve süt üretimi için kayıpsız biçimde kullandıkları proteindir.

Okumaya devam