Proyem & Agroglobal Antalya Bölge Bayii

Pzts-Cmts: 09:00-19:00

Tahıl Besi Yemi

Eğer TAHIL BESİ yemine yeni başlıyorsanız, besi sığırları 10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.
TAHIL BESİ YEMİ ile birlikte kullanılabilecek en uygun tahıl arpa kırmasıdır. Mısır kullanan yetiştiricilerimiz özellikle bitirme döneminde mısır kullanımı yerine arpayı tercih etmelidir.
TAHIL BESİ YEMİ miktarı tablo 1’deki örnek besleme programında da görüleceği gibi besi başlangıcındaki besi sığırlarına günlük 3 kg verilmelidir. Daha sonra besi süresi boyunca kademeli şekilde azaltılarak besinin sonlarına doğru günlük 2 kg’a düşürülmelidir. Kullanılacak arpa kırması miktarı ise besi başlangıcında günlük 2 kg olmalıdır. Daha sonra besi sığırının canlı ağırlığına göre arttırılarak besinin sonuna doğru günlük 9 kg’a kadar çıkılmalıdır.

Okumaya devam